Acupuntura pel dolor

Tècnica que prové de la medicina tradicional Xinesa i que l’apliquem juntament amb la fisioteràpia amb l’objectiu de millorar el dolor músculo-esquèletic.
Consisteix amb la inserció d’una agulla d’acupuntura en punts específics del cos per poder activar el sistema anàlgesic i anestèsic del organisme per disminuir el dolor, la rigidesa articular i tractar patologies musculars o tendinoses.