Fisioteràpia pediàtrica

Disciplina terapèutica que s’ocupa del assessorament i tractament d’aquells nens que presenten un retard en el desenvolupament motriu, o alteracions en el moviment i/o altres malalties.
També és indicat en nens sans per donar pautes educatives de caràcter preventiu, consells d’hàbits saludables, higiene postural, entre altres.